Novetats en l'oferta acad鑝ica de la UAB per al curs 2018-2019

Estudiants

Estudis nous d'humanitats, ciències socials, ciències i enginyeries seran impartits per la UAB el proper curs. Augmenta el nombre de graus de tres anys, s'incrementa la formació de grau en anglès i s'incorpora una doble titulació nova.

27/06/2018

La UAB oferirà nou titulacions noves el curs 2018-2019 que abasten un ampli ventall d'àmbits acadèmics i tenen un alt component interdisciplinari gràcies a les característiques d'una universitat de campus com és l'Autònoma. Hi haurà dues titulacions noves de tres anys de duració (180 crèdits ECTS) i una nova titulació doble. D'altra banda, la UAB s'incorporarà el proper curs a un grau interuniversitari.

A la Facultat de Filosofia i Lletres, seran impartides tres noves titulacions:

Els Estudis de Gènere seran els primers del sistema universitari català centrat en aquest àmbit i tindrà una durada de tres anys. Combinarà continguts totalment transversals: des de l’àmbit politicosocial (dret, sociologia, educació, antropologia, economia), l’àmbit  historicocultural (història, filosofia,  llengua i literatura, teoria de la literatura i literatura comparada, comunicació, geografia) i l’àmbit de la salut (psicologia). L’objectiu és formar professionals amb perspectives sensibles a les desigualtats per raons de gènere i sexualitat. El curs 2018-2019, aquests estudis seran impartits com a titulació pròpia de la UAB, a l'espera de poder oferir-los com a grau oficial el següent curs.

El Grau en Geografia, Medi Ambient i Planificació Territorial, amb una duració de quatre anys, formarà professionals amb capacitat d’analitzar i de desenvolupar tasques de planificació i gestió territorial i ambiental. Està enfocat a estudiants crítics amb els actuals models de creixement, interessats en els sistemes de gestió del territori i la seva planificació i amb ganes de trepitjar el territori, observar i entendre el paisatge. El programa inclourà assignatures en anglès.

I el Grau en Ciències de l’Antiguitat tindrà quatre anys de duració i combinarà l’estudi de les llengües clàssiques (llatí i grec) i l’estudi de la història antiga i de l’arqueologia. Formarà professionals amb capacitat per analitzar els fenòmens polítics, socials, econòmics i culturals del món antic.

D'altra banda, el Grau en Història, Política i Economia / History, Politics and Economics no serà impartit finalment el curs 2018-2019 i es posposa fins al curs següent. Aquest títol compta ja amb l’informe favorable de l’Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya (AQU), però encara està pendent de la resolució del Consejo de Universidades.  La UAB l'ha retirat de l'oferta com a grau propi a l'espera de poder-lo oferir el curs 2019/2020 com a grau oficial.


Nous graus de ciències, enginyeria i polítiques

L’altra titulació de tres anys que oferirà la UAB el proper curs, concretament a l'Escola d'Enginyeria, és el Grau en Gestió de Ciutats Intel·ligents i Sostenibles, que aquest curs ha arrencat com a titulació pròpia de la UAB, passarà a ser impartit com a titulació oficial. Forma professionals amb coneixements de les tecnologies de la informació i les comunicacions capaços de resoldre reptes relacionats amb la gestió d'una ciutat que integra, d'una forma intel·ligent, la població, l'economia, la mobilitat, el medi ambient i l'administració.

També a l’Escola d’Enginyeria serà impartit el Grau en Enginyeria de Dades, amb una duració de quatre anys. Formarà professionals capaços de desenvolupar sistemes per tractar eficientment grans volums de dades digitals heterogènies: estaran preparats per a l’obtenció i extracció de dades, la representació tant matemàtica com computacional, la transmissió i l'emmagatzematge segurs, el processat eficient de la informació que contenen i l’anàlisi i la visualització de la informació.

El Grau en Matemàtica Computacional i Analítica de Dades serà impartit a la Facultat de Ciències i tindrà una durada de quatre anys. Està enfocat a la formació de professionals capaços de desenvolupar nous algoritmes i eines per a l’optimització, modelització i tractament de dades complexes. El campus esdevindrà per als estudiants d'aquest grau un laboratori de dades sanitàries, biològiques, financeres o socials.

Pel que fa a la Facultat de Ciències Polítiques i de Sociologia, dues novetats. En primer lloc, la UAB, que té el major nombre de professors de relacions internacionals de les universitats catalanes (i el segon a nivell de l'Estat), impartirà per primer cop el Grau en Relacions Internacionals, amb una durada de quatre anys. S'impartirà combinant anglès, català i castellà, i potenciarà especialment la mobilitat internacional. A Catalunya, serà el primer grau de relacions internacionals impartit per una universitat pública.

I, en segon lloc, s'oferirà la doble titulació Grau en Ciència Política i Gestió Pública i Grau en Sociologia, que combina les dues carreres impartides fins ara a la Facultat. Tindrà una durada de cinc anys i posarà èmfasi en els coneixements sobre les desigualtats socioeconòmiques, l'educació, el gènere, la immigració i la política social, entre d'altres. Formarà professionals capacitats per intervenir en els diferents àmbits institucionals i administratius: governs, parlaments, administracions públiques, organitzacions internacionals, organitzacions polítiques, etc.

Grau interuniversitari

D'altra banda, el Grau en Filosofia, Política i Economia, amb una àmplia i prestigiosa tradició acadèmica en el món anglosaxó, s'impartirà conjuntament amb les universitats Autònoma de Madrid, Carlos III i Pompeu Fabra a través de l'Aliança 4 Universitats. Els titulats obtenen una sòlida formació en ciències polítiques i economia, amb una base important en l’anàlisi crítica i moral que proporcionen les humanitats. La particularitat del grau recau en la mobilitat dels estudiants, que han de cursar els estudis entre Barcelona i Madrid i poden també fer una estada a una universitat estrangera.

Per informar-se sobre com incorporar-se a un grau de la UAB, s'ha publicat una guia d'accés als seus graus a l'apartat de guies en PDF del web de la UAB.

M閟 informaci? Graus de la UAB