La UAB ocupa la primera posici?del r鄋quing CYD

Campus de la UAB (imatge de recurs)

La UAB obté la màxima qualificació en rendiment en 24 dels 34 indicadors avaluats per la Fundación Conocimiento y Desarrollo (CYD). El rànquing CYD avalua el rendiment en 73 universitats espanyoles i està basat en l'U-Multirank de la Comissió Europea.

09/05/2018

La Universitat Autònoma de Barcelona està dins del grup d'alt rendiment en 24 dels 34 indicadors que el rànquing de la Fundació Coneixement i Desenvolupament (CYD) acaba de fer públic. El rànquing agrupa aquests indicadors en cinc "dimensions": ensenyament i aprenentatge, recerca, transferència de coneixement, orientació internacional i contribució al desenvolupament regional, sent la UAB líder en aquests tres últims.

Dels 8 indicadors d'ensenyament i aprenentatge avaluats, la UAB obté la màxima qualificació en 4: taxa de graduació de grau, taxa de graduació normativa de grau, taxa de graduació de màster (60 ECS) i taxa de graduació normativa de màster (60 ECS). En investigació la UAB obté la màxima qualificació en 7 dels 10 indicadors analitzats: fons externs d'investigació captats, publicacions per professor, impacte normalitzat de les publicacions, publicacions altament citades, postdoctorats, nombre mitjà de trams de recerca i professors funcionaris sense trams. En transferència de coneixement són 6, dels 8 indicadors avaluats, els que atorguen a la UAB el màxim rendiment: fons privats, publicacions amb empreses, patents concedides, spin-offs, ingressos de formació contínua i publicacions citades en patents. Tots els indicadors d'orientació internacional, 7 en total, situen la UAB en el grup d'alt rendiment: titulacions de grau impartides en un idioma estranger (Grau 240 ECTS), titulacions de grau impartides en un idioma estranger (Màster 60 ECTS), titulacions de grau impartides en un idioma estranger (Màster 120 ECTS), mobilitat d'estudiants, professorat estranger, tesis doctorals internacionals i publicacions internacionals. Finalment, la UAB obté la màxima qualificació en 2 dels 3 indicadors de contribució al desenvolupament regional: pràctiques en empreses de la regió i publicacions regionals.

L'eina en línia permet accedir a 22 àmbits de coneixement. En aquesta edició s'han afegit 5 ​​de nous (Farmàcia, Odontologia, Infermeria, Ciències Polítiques i Educació) i actualitzat les dades de 4 (Medicina, Psicologia, Sociologia i Treball Social). A aquests, cal afegir els 13 presentats en les 4 edicions anteriors: Biologia, Economia, Empresarials, Física, Història, Enginyeria Informàtica, Enginyeria Civil, Enginyeria Elèctrica, Enginyeria Industrial, Enginyeria Mecànica, Enginyeria Química, Matemàtiques i Química. D'aquests àmbits, la UAB és també la universitat amb un nombre més elevat d'indicadors de major rendiment en Psicologia.

Aquesta és la cinquena edició del rànquing, que coordina Martí Parellada, catedràtic de la Facultat d'Economia i Empresa de la Universitat de Barcelona i que es basa en els objectius i la metodologia de l'U-Multirank que elabora la Comissió Europea. Inclou 73 universitats espanyoles de totes les comunitats autònomes.

La Fundació CYD està presidida i impulsada per Ana Botín, compta amb la participació de destacats membres del món acadèmic i empresarial, i publica anualment l'informe CYD sobre la contribució de les universitats espanyoles al desenvolupament.

Més informació:
http://www.rankingcyd.org/

 

Not韈ies relacionades

Sessions informatives per con鑙xer les biblioteques de la UAB

Cada inici de curs les biblioteques de la UAB programen unes sessions de formació adreçades als alumnes de primer curs amb l’objectiu de donar a conèixer l’oferta de serveis, els recursos documentals i els diferents espais que disposen. Des del 12 de setembre i fins l'11 d'octubre tenen lloc en diferents centres i facultats. Llegir m閟

Totes les not韈ies