1

La marca UAB

El logotip, la tipografia, normes de composició, identificacions.

Llegir m閟

2

Colors

Colors utilitzats a nivell corporatiu i per cada facultat i departament.

Llegir m閟

3

Presentacions

Generals i específiques per cada àmbit de coneixement.

Llegir m閟

4

Redacci?/h4>

Nomenclàtor, signatura del correu, com redactar text pel web.

Llegir m閟

5

Xarxes socials

Tota la informació per crear i mantenir un perfil social institucional.

Llegir m閟

6

Desc鄏regues i models

Logotips en varis formats, vídeos i presentacions.

Llegir m閟

7

50 anys

El logotip del 50 aniversari de la UAB i materials preparats per utilitzar-lo.

Llegir m閟