La UAB en xifres

La UAB en xifres

88 titulacions de grau (2017-2018)

133 programes de m鄐ter universitari (2017-2018)

67 programes de doctorat (2017-2018)

26.155 estudiants de grau (24.300 equivalents a temps complet) (2016-2017)

3.078 estudiants de m鄐ter universitari (2016-2017)

4.847 estudiants de doctorat (2016-2017)

35,7% d'estudiants estrangers de m鄐ter i doctorat (2016-2017)

17,2% de titulats han fet estades a l'estranger (2014-2015)

25% de programes de m鄐ter en angl鑣 (2016-2017)